Kárrendezési Alap

Űrlap a kérelem benyújtásához és visszavonásához

Az alábbiakban letölthető ŰRLAP kizárólag a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvényben (továbbiakban Kárrendezési törvény) meghatározott kötvény károsultak kérelmének benyújtására szolgál, az egyéb kártalanítási eljárásokban nem használható.

A Kárrendezési törvény 21.§.(2) bekezdése alapján nem kell új kérelmet benyújtaniuk azoknak, akik kérelmüket, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a 2015. évi XXXIX. törvény (Quaestor törvény) 9.§-a szerint határidőben benyújtották.     

Kérjük, kitöltés előtt gondosan tanulmányozza át a „Tájékoztatás és kitöltési útmutató a kárrendezés iránti kérelemhez” elnevezésű dokumentumot, ha további kérdése van, keresse telefonon ügyfélszolgálatunkat.

Tájékoztatás és kitöltési útmutató a kárrendezés iránti kérelemhez (letölthető)

ŰRLAP a kérelem benyújtásához (letölthető) 

ŰRLAP a kérelem visszavonásához (letölthető)

 

Amennyiben a kérelem nem ezen az űrlapon kerül benyújtásra, nem minősül kárrendezési kérelemnek, és a Kárrendezési Alap további vizsgálat nélkül jogosult azt elutasítani.

A kérelem legkésőbb 2016. február 15-ig nyújtható be, ez a határidő jogvesztő. A február 15-én könyvelt küldeményként feladott kérelmek még határidőben benyújtottnak számítanak.

A kérelmet postai úton kell a  Kárrendezési Alap részére elküldeni

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 800 

A kérelemhez mellékelni kell a követelés alapjául szolgáló szerződést. Szerződésként a kötvény vásárlására vonatkozó egyedi adásvételi szerződést kell benyújtani. Amennyiben az egyedi szerződés megkötésére telefonon, vagy az interneten keresztül került sor, a kérelemhez a befektetési szolgáltatóval megkötött keretszerződést kell csatolni.

Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást a kérelemhez mellékelni kell eredeti példányban!

A mellékleteket (a meghatalmazás kivételével) elegendő fénymásolatban csatolni, de ha a kérelem vizsgálata során a Kárrendezési Alap szükségesnek tartja, kérheti az eredeti dokumentumok bemutatását.

Közlemények

Hírek